Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

O Nas

Nagle Zmiana

Fundacja NAGLE SAMI to organizacja, która wspiera osoby w żałobie. Pomagamy kompleksowo, świadcząc przede wszystkim wsparcie psychologiczne i prawne. Działamy od 2011 r. na terenie całej Polski. Projekt Fundacji — NAGLE ZMIANA ma na celu wsparcie organizacji w zakresie radzenia sobie z kryzysem związanym z żałobą w miejscu pracy. W ramach projektu prowadzimy działania profilaktyczne (szkolenia), dzięki którym nasi klienci są w stanie odpowiednio wcześnie przygotować się na wystąpienie kryzysowej sytuacji w przyszłości oraz realizujemy interwencje, kiedy kryzys już ma miejsce. 

Wsparcie w sytuacji kryzysu

Spojrzenie na problem z zewnątrz, przez wyspecjalizowanych w interwencjach kryzysowych terapeutów i psychologów może uchronić organizację przed pogłębieniem kryzysu, stanowić remedium na spadek motywacji i efektywności zespołu oraz dostarczyć pomocy psychologicznej osobom w potrzebie. Interwencje świadczymy w sytuacjach takich jak śmierć pracownika lub bliskiej mu osoby, próba samobójcza czy choroba psychiczna członka zespołu. Szczególną wagę przywiązujemy do kompleksowości udzielanego wsparcia. Bazujemy na wiedzy i wyjątkowym doświadczeniu osób współpracujących z Fundacją, w tym m.in. psychologów, psychoterapeutów, trenerów, prawników. Pomagamy poradzić sobie z kryzysem w obszarach: psychologicznym, komunikacyjnym, organizacyjnym i prawnym. 

Ze względu na specyfikę działania Fundacji oraz unikatowe doświadczenie w zakresie wsparcia osób w żałobie, koncentrujemy się przede wszystkim na dwóch sytuacjach – śmierci pracownika oraz śmierci osoby bliskiej pracownikowi. Pomoc świadczymy w ramach trzech pakietów, które różnią się zakresem usług, liczbą godzin współpracy i ceną (więcej informacji dostępnych jest na poszczególnych podstronach). 

Szkolenia dotyczące żałoby w miejscu pracy

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami, kiedy umiera pracownik lub bliska mu osoba bądź kiedy na co dzień mamy kontakt z klientami, którzy stracili bliskich? Jak zapewnić klientowi wysoką jakość obsługi, zadbać o pracownika i zespół w czasie żałoby i jednocześnie nie przekraczać własnych granic? Specjaliści HR zarządzając pracownikami, wiedzą, jak reagować na ważne wydarzenia w ich życiu. Co w sytuacji śmierci bliskiej osoby, która dotyczy wszystkich i jest szczególnym doświadczeniem? M.in. na te pytania odpowiadamy, realizując nasze szkolenia.

  • Szkolenie Dobre praktyki HR w przypadku śmierci pracownika oraz bliskiej mu osoby – podczas szkolenia mówimy o tym, jak radzić sobie z kryzysem związanym ze stratą pracownika. Poruszamy aspekty prawne, organizacyjne, komunikacyjne i psychologiczne. Wskazujemy też, jak dużym wyzwaniem dla osób zarządzających i członków zespołu jest odpowiednie wsparcie pracownika doświadczającego żałoby po śmierci bliskiej osoby i ułatwienie mu powrotu do pracy. Odwołujemy się do naszej wiedzy i doświadczeń, prezentujemy dobre praktyki. Obecnie dzięki wsparciu Fundacji ENERGA realizujemy bezpłatne szkolenia otwarte dotyczące tego właśnie obszaru. 

        Istnieje możliwość kontynuowania współpracy w ramach indywidualnego wsparcia doradczego.

  • Szkolenie Kontakt z klientem w żałobie kierujemy do organizacji, w których osoby po stracie bliskich dopełniają formalności, w tym do banków i urzędów. Często budzi to napięcie zarówno wśród klientów, jak i pracowników. Naszym zadaniem jest przełamanie barier w kontakcie z klientem w żałobie i zadbanie o jakość relacji w tym szczególnym czasie. Po szkoleniu proponujemy sesje defusingu, podczas których zapewniamy przestrzeń do dzielenia się trudnymi emocjami, wypracowania nowych sposobów komunikacji i zacieśnienia relacji wewnątrz zespołu.

Szkolenia realizujemy zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej.

Pozostałe szkolenia

Ponieważ z Fundacją współpracuje wielu doświadczonych terapeutów, psychologów oraz trenerów biznesu, postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę szkoleń o kilka dodatkowych propozycji dotyczących „miękkich“ kompetencji pracowników i liderów. Wierzymy, że odpowiednia inwestycja w kadry owocuje realną zmianą – zarówno w wymiarze osobistym, zespołowym, jak i całej organizacji. 

Pozostałe szkolenia, które oferujemy, można podzielić na dwie grupy:

  Podnoszenie indywidualnej efektywności

Ta grupa szkoleń odnosi się do poziomu jednostki. Służą one podnoszeniu indywidualnej efektywności pracowników oraz liderów. Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe, w tym:

W efekcie pracownicy i liderzy odczuwają większą satysfakcję z realizacji obowiązków zawodowych, są bardziej zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę, lojalni, otwarci na siebie nawzajem, na nowe doświadczenia i własny rozwój, silniej identyfikują i utożsamiają się z organizacją. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w jakości realizowanych przez nich zadań.

  Profesjonalizacja kierowania i współpracy w zespole

Szkolenia dotyczące profesjonalizacji kierowania i współpracy w zespole, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta, realizujemy zarówno w gronie samych liderów, jak i liderów oraz członków ich zespołów. Cele, jakie stawiamy sobie oraz uczestnikom, obejmują m.in.:

Szkolenia owocują m.in. otwartą komunikacją, lepszą współpracą w zespołach, zrównoważonym rozwojem pracowników, skutecznym, bezpiecznym przechodzeniem przez zmiany. 

Zrozumienie, akceptacja i zaangażowanie uczestników w proces zmian

Zdajemy sobie sprawę, że uczestnicy szkoleń to często osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. Przed nimi i przed sobą stawiamy ambitne zadanie – trwałą, oczekiwaną zmianę kompetencji pracowników i/lub liderów oraz specjalistów HR.  Pracujemy nad jej właściwym zrozumieniem, akceptacją i zaangażowaniem uczestników w proces zmiany.  

W ramach projektu NAGLE ZMIANA staramy się przede wszystkim przełamać „tabu“ żałoby i pokazać, że o żałobie można i trzeba rozmawiać — również w miejscu pracy. Robimy to m.in. poprzez realizację bezpłatnych szkoleń, udział w wydarzeniach ważnych dla środowiska HR, współpracę z mediami. Prezentujemy dobre praktyki, pokazujemy czym jest proces żałoby i jak towarzyszyć osobom po stracie. 

Realizując nasze szkolenia wspieracie Państwo statutową działalność Fundacji NAGLE SAMI.

Fundacja oferuje różnorodne formy pomocy dla osób po stracie bliskich, w tym m.in. konsultacje psychologiczne, psychoterapię, grupy wsparcia działające w wielu miastach Polski, pomoc psychologiczną dla dzieci, bezpłatny Telefon Wsparcia 800 108 108, zajęcia relaksacyjne, pomoc prawną. 

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem szkoleń zamkniętych oraz Regulaminem szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację NAGLE SAMI.