Referencje

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili obszerną wiedzę prowadzących. Zwrócili uwagę na wysoką przydatność szkolenia w codziennej pracy, a także zostali zainspirowani do wprowadzenia w życie nowych pomysłów związanych z tą tematyką. Prowadzący prezentowali aktywną postawę wobec uczestników, odpowiadali na pytania, udzielali dodatkowych wyjaśnień. W poszkoleniowym badaniu ewaluacyjnym 100% uczestników oceniło przygotowanie merytoryczne prowadzących jako bardzo wysokie (...) Rekomendujemy współpracę z Fundacją NAGLE SAMI

 

http://www.ncbir.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Oryginalny dokument

Trenerzy potrafią dopasować się do różnorodnej grupy i przeprowadzić dynamiczne zajęcia.  Adam Suchenek, Rzecznik Prasowy Philip Morris Polska

 

Philip Morris
Z przyjemnością pragnę poinformować, że usługa szkoleniowa została wykonana terminowo i należycie, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z programem szkolenia. Projekt został zrealizowany w sposób profesjonalny z należytą starannością.

                                                                                                                                                                                                      Oryginalny dokument

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy