Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

indywidualne wsparcie doradcze

Potrzeba indywidualnego wsparcia doradczego

Odpowiednie wdrożenie standardów i procedur działania HR w sytuacji kryzysowej dla organizacji wymaga właściwego przygotowania. Jeśli wiemy już, CO powinniśmy zrobić po śmierci współpracownika / osoby bliskiej współpracownika, zaczynamy zastanawiać się, JAK wdrożyć to w życie naszej organizacji. Zazwyczaj powstaje wówczas szereg pytań i wątpliwości, takich jak np.: W jakim punkcie jesteśmy obecnie? Co powinniśmy rozwinąć, a co wyeliminować? Czy dysponujemy odpowiednimi zasobami? Jak planowane zmiany wpłyną na naszych pracowników, zespoły i organizację? Od czego zacząć? … Jeśli nie zadamy sobie tych pytań i nie poszukamy właściwych odpowiedzi, może okazać się, że standardy i procedury, które wdrożymy, będą istnieć wyłącznie na papierze – bo „odnosząc porażkę w przygotowaniu, przygotowujesz się na porażkę”. (B. Franklin)

Nasze podejście

Indywidualne wsparcie doradcze, które oferujemy, służy usprawnieniu wdrażania rzeczywistych zmian w organizacji w obszarze HR w związku ze śmiercią współpracownika / osoby bliskiej współpracownika. Stanowi ono kontynuację pracy rozpoczętej podczas szkolenia „Dobre praktyki HR w przypadku śmierci pracownika” i/lub interwencji. Nasze zadanie polega na towarzyszeniu klientom w zmianie, odpowiadaniu na pojawiające się potrzeby czy trudności. W ramach wsparcia doradczego oferujemy szereg usług, które podzielić można na dwie kategorie:

Wypracowanie odpowiednich standardów i procedur

Osadzenie wskazanych na szkoleniu dobrych praktyk w kontekście działania danej organizacji oraz wsparcie w ich wdrożeniu m.in. poprzez:

 Coaching

Korzyści dla klienta

Cel główny: wdrożenie dobrych praktyk HR związanych ze śmiercią współpracownika / osoby bliskiej współpracownika

Nasi doradcy pomogą klientowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Efekty indywidualnego wsparcia doradczego

Główny rezultat: skuteczne funkcjonowanie w organizacji dobrych praktyk HR związanych ze śmiercią współpracownika / osoby bliskiej współpracownika

Pozostałe zakładane efekty indywidualnego wsparcia doradczego to m.in.:

Kontakt:

tel: 502 511 138
@: szkolenia@naglesami.org.pl