Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

interwencja kryzysowa w szkole

 

Prowadzimy interwencje kryzysowe w placówkach oświatowych, w tym przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (zarówno publicznych, jak i prywatnych). Interwencje realizujemy w sytuacjach kryzysu związanego przede wszystkim z żałobą lub śmiercią jednego z uczniów (w tym śmiercią samobójczą). W ramach interwencji organizujemy spotkania z uczniami, rodzicami oraz kadrą pedagogiczną. 

Główny cel interwencji w kryzysie:

Wsparcie uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej w trudnym doświadczeniu żałoby i straty. Wypracowanie rozwiązań, które ułatwią wyjście z kryzysu.

Jak działamy?

Wspieramy organizację natychmiast po zgłoszeniu i ustaleniu warunków współpracy. 

Pierwszym etapem naszych działań jest kontakt telefoniczny - najczęściej z psychologiem lub pedagogiem szkolnym. Tak, aby precyzyjnie określić, na czym bieżący kryzys polega (kogo dotyczy, jak długo trwa, jakie są jego skutki), poznać główne przyczyny kryzysu i ustalić plan działania.

Kolejnym etapem naszej pomocy jest interwencja z udziałem psychologa lub/i interwenta:

Jeśli jest taka potrzeba, istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem/interwentem, .

Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie chaosu i pomoc w sytuacji kryzysu – zabezpieczenie uczniów, uspokojenie rodziców, wsparcie kadry pedagogicznej.

 

Zapraszamy do kontaktu:

szkolenia@naglesami.org.pl, tel. 502 511 138