interwencja kryzysowa

 

Jeżeli Twoja firma przechodzi przez kryzys – zespół znalazł się w trudnej sytuacji wywołanej np. przez śmierć jednego z pracowników, próbę samobójczą czy chorobę psychiczną członka zespołu (np. depresję, zaburzenia nerwicowe lub psychotyczne), możemy Ci pomóc organizując interwencję w Twojej firmie. Spojrzenie na problem z zewnątrz, przez wyspecjalizowanych w interwencjach kryzysowych terapeutów i psychologów może uchronić organizację przed pogłębieniem kryzysu, stanowić remedium na spadek motywacji i efektywności zespołu oraz dostarczyć pomocy psychologicznej osobie w potrzebie.

Główny cel interwencji w kryzysie:

Wsparcie zespołu, pomoc osobie z problemem, wypracowanie rozwiązań, które ułatwią wyjście z kryzysu, zaproponowanie rozwiązań, które w przyszłości pomogą uchronić organizację przed podobnymi sytuacjami.

Jak działamy?

Wspieramy organizację natychmiast po zgłoszeniu i ustaleniu warunków współpracy. 

Pierwszym etapem naszych działań jest kontakt telefoniczny z osobami decyzyjnymi, by precyzyjnie określić, na czym bieżący kryzys polega (kogo dotyczy, jak długo trwa, jakie są jego skutki), poznać główne przyczyny kryzysu i ustalić plan działania.

Kolejnym etapem naszej pomocy jest interwencja z udziałem psychologa lub/i interwenta: spotkanie z osobą w kryzysie, zespołem, do którego należy, bezpośrednim przełożonym w celu zakończenia sytuacji kryzysowej. Podczas interwencji szczególną uwagę zwracamy na stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której pracownicy mogą podzielić się trudnymi emocjami związanymi z kryzysową sytuacją. Jeśli jest taka potrzeba, istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem/interwentem. Ważna jest również część poświęcona psychoedukacji oraz przekazanie informacji dotyczących możliwości poszukiwania wsparcia wewnątrz organizacji i poza nią. Etap ten kończy się udzieleniem wskazówek, jak działać po wyeliminowaniu przyczyn kryzysu. 

Wszystkie te działania mają przywrócić środowisko pracy do stanu sprzed kryzysu (jeśli jest to możliwe) oraz pokazać pracownikom, że pracodawcy zależy na tworzeniu atmosfery pracy, w której dba się o zdrowie psychiczne osób zatrudnionych w firmie. Profesjonalna interwencja świadczy o tym, że pracodawca zauważa i skutecznie reaguje na sytuacje kryzysowe dla organizacji.

cena: średnia stawka za dzień interwencji 3-5 tys. zł netto (ustalana indywidualnie)

Opis interwencji w formacie pdf: 

 

Zapraszamy do kontaktu:

szkolenia@naglesami.org.pl, tel. 502 568 636