usługa stand - by

 

Kiedy organizacja przechodzi przez kryzys, pracownicy i liderzy muszą reagować szybko, mierząc się z niespodziewanymi, trudnymi zdarzeniami. Dzieje się tak na przykład w sytuacji nagłej śmierci pracownika czy poważnego wypadku w pracy. W takich okolicznościach niezwykle ważne jest podjęcie skutecznych działań zaraz po zdarzeniu. Jeśli organizacja poradzi sobie z kryzysem, jest szansa, że w dłuższej perspektywie trudne doświadczenie wzmocni zespół. Jeśli jednak nie przejdzie tej próby, może prowadzić to do długofalowych konsekwencji, w tym spadku motywacji i efektywności pracy, dezorganizacji, konfliktów między pracownikami. Korzystając z naszych usług, zapewniacie sobie Państwo profesjonalną opiekę psychologów/ interwentów kryzysowych, gotowych do podjęcia działania w sytuacji kryzysu.

Główny cel naszych usług:

Pozostawanie w stałej gotowości, aby w przypadku kryzysu zapewnić szybkie, skuteczne wsparcie psychologiczne i organizacyjne pracownikom oraz liderom.

Jak działamy?

Wspieramy organizację zaraz po zgłoszeniu. 

Pierwszym etapem naszych działań jest kontakt telefoniczny z osobami decyzyjnymi, by precyzyjnie określić na czym bieżący kryzys polega (kogo dotyczy, jak długo trwa, jakie są jego skutki), poznać główne przyczyny kryzysu i ustalić plan działania.

Kolejnym etapem naszej pracy jest interwencja z udziałem psychologa lub/i interwenta: spotkanie z osobą w kryzysie, zespołem, do którego należy, bezpośrednim przełożonym w celu zakończenia sytuacji kryzysowej. Podczas interwencji szczególną uwagę zwracamy na stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której pracownicy mogą podzielić się trudnymi emocjami związanymi z kryzysową sytuacją. Jeśli jest taka potrzeba, istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem/interwentem. Ważna jest również część poświęcona psychoedukacji oraz przekazanie informacji dotyczących możliwości poszukiwania wsparcia. Etap ten kończy się udzieleniem wskazówek, jak działać po wyeliminowaniu przyczyn kryzysu. 

Działania te mają przywrócić środowisko pracy do stanu sprzed kryzysu (jeśli jest to możliwe). Pokazać pracownikom, że pracodawcy zależy na tworzeniu atmosfery pracy, w której dba się o zdrowie psychiczne osób zatrudnionych i że jest on w stanie skutecznie i szybko reagować na niespodziewane trudności.

cena: abonament 500-1000 zł netto miesięcznie (ustalany indywidualnie)

Opis usługi stand-by w formacie pdf: 

Zapraszamy do kontaktu:

szkolenia@naglesami.org.pl, tel. 502 568 636