SZKOLENIE OTWARTE 24.05.2017 - dobre praktyki HR w przypadku śmierci pracownika

 

Potrzeba wypracowania dobrych praktyk HR w przypadku śmierci pracownika

Uważamy, że istnieje potrzeba wypracowania dobrych praktyk HR w tym obszarze. W obliczu śmierci pracownika dział HR staje wobec szeregu wyzwań związanych m.in. z komunikacją, wsparciem współpracowników, organizacją pracy, przepisami BHP czy obowiązującymi normami prawa pracy. Odnalezienie się w tej trudnej – osobiście i zawodowo – sytuacji wymaga odpowiedniego przygotowania. Z jednej strony, zaskoczenie i silne emocje wytrącają z równowagi i utrudniają efektywne funkcjonowanie. Z drugiej, jest to czas, kiedy skuteczne działania pracowników HR są szczególnie potrzebne.

Nasze podejście

Wypracowanie dobrych praktyk HR minimalizuje ryzyko chaosu w organizacji oraz pozwala uniknąć niewłaściwych decyzji i działań, które mogą prowadzić m.in. do problemów natury prawnej, gorszej atmosfery i jakości pracy. Podczas szkolenia koncentrujemy się na kompleksowym przygotowaniu specjalistów HR na wypadek śmierci pracownika, obejmującym zarówno aspekty psychologiczne, jak również przepisy BHP czy prawo pracy. Staramy się, aby dobre praktyki wpisywały się w specyfikę danej organizacji, zawierały wartościowe, praktyczne wskazówki, określające, jak krok po kroku przejść przez trudną sytuację. Kładziemy nacisk na aktywny udział uczestników w szkoleniu – tak, aby wypracowane sposoby działania funkcjonowały nie tylko na papierze, ale przede wszystkim w świadomości specjalistów HR. Dzięki temu sięgnięcie po nie w sytuacji kryzysowej dla organizacji umożliwi podjęcie szybkich i skutecznych działań.

Zarys programu

Cel główny: przygotowanie specjalistów HR na wypadek śmierci pracownika.

Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas szkolenia:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji i czas realizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

Zarys programu w formacie pdf:    

Korzyści dla uczestnika

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Efekty szkolenia

Główny rezultat: skuteczne procedury i standardy działania HR po śmierci pracownika. 

Pozostałe zakładane efekty szkolenia to m.in.:

Oferujemy również kontynuowanie współpracy w ramach indywidualnego wsparcia doradczego.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby związane z obszarem HR,
w tym szczególnie dyrektorów, managerów i specjalistów HR.  

termin: 24 maja 2017 (środa)
czas: 10.00 – 17.00
miejsce: Warszawa, Żoliborz
cena: 900 zł netto od osoby

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres: szkolenia@naglesami.org.pl 

Oświadczenie dotyczące VAT, o którym mowa w formularzu zgłoszeniowym.

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mail: szkolenia@naglesami.org.pl

telefon:  +48 22 633 54 25