Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

asertywność

 

Potrzeba asertywności

Pracownicy i liderzy mogą mieć poczucie, że w organizacji ich opinia się nie liczy. W efekcie niechętnie włączają się w życie firmy. Zdarza się, że nie potrafią przebić się z wartościowymi pomysłami. Czasem obawiają się otwarcie wyrażać swoje zdanie – mają trudność z formułowaniem sądów, odczuwają lęk przed osobami mającymi władzę, boją się konfrontacji z autorytetami, są zbyt ulegli lub nieśmiali. Przyjmują więc bierną postawę wobec tego, co dzieje się w organizacji. Narasta w nich zniechęcenie, spada motywacja i energia do pracy. Traci na tym zarówno firma, jak i sami pracownicy/liderzy, nie mogąc sprawnie realizować stawianych im celów.

Nasze podejście

Czerpanie z potencjału kreatywności pracowników i liderów możliwe jest wtedy, kiedy są gotowi dzielić się pomysłami, bronić swoich argumentów, wyrażać krytykę, jak również przyznawać się do błędów i ponosić za nie odpowiedzialność. Asertywność traktujemy nie tylko jako sztukę mówienia „nie”, ale także prawo do „tak” i „nie wiem”, przyzwolenie na otwartą komunikację. Uważamy, że promowanie postaw asertywnych zapobiega przyzwoleniu na agresję, łamaniu praw do swobody wypowiedzi czy naruszaniu granic i wartości ważnych dla jednostki w imię realizacji celów biznesowych. Kształtowanie zachowań asertywnych pozwala osobom zbyt uległym wyjść z nadmiernego podporządkowania, które opatrznie rozumieją jako poświęcenie dla organizacji i oznakę lojalności.

Przed szkoleniem proponujemy klientom przeprowadzenie badania potrzeb. Podczas wywiadów zbieramy informacje dotyczące specyfiki organizacji. Pytamy o oczekiwania i o kryteria świadczące o powodzeniu pożądanej zmiany kompetencji pracowników i/lub liderów. Dzięki temu odpowiednio modyfikujemy program szkolenia, dostosowując go do potrzeb klienta.

Zarys programu

Cel główny: wzmocnienie postaw asertywnych.

 Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas szkolenia:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji i czas realizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

 

 Korzyści dla uczestnika

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Efekty szkolenia

Główny rezultat: skuteczna komunikacja.

Pozostałe zakładane efekty szkolenia to m.in.:

Po szkoleniu proponujemy klientom ewaluację efektów.

 

Kontakt:

tel: 502 568 636
@: szkolenia@naglesami.org.pl