Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

kreatywność

 

Potrzeba kreatywności

Realizacja celów biznesowych w dynamicznie zmieniającym się środowisku wiąże się z koniecznością wyjścia poza bezpieczną rutynę, utarte schematy i znajome algorytmy rozwiązywania problemów. Często budzi to niepokój i sprzeciw pracowników oraz liderów. Rośnie frustracja, spada energia do działania. Wielu osobom trudno jest sprostać nowym oczekiwaniom – kiedy priorytetem staje się proaktywność, elastyczność oraz zdolność szybkiego uczenia się. Te pożądane umiejętności i postawy łączą się z kreatywnością. Rozbudzenie potencjału kreatywności, zwłaszcza w stresujących sytuacjach, stanowi duże wyzwanie, często trudne do osiągnięcia bez inspiracji z zewnątrz, bez poznania nowych metod pobudzania do kreatywności i łamania schematyczności w myśleniu.

Nasze podejście

Kreatywni pracownicy i liderzy aktywniej włączają się w to, co dzieje się w organizacji. Tym samym utożsamiają się z nią głębiej niż ci, którzy przyjmują rolę biernych obserwatorów, czekających na decyzje zarządu. Kreatywność w biznesie rozumiemy szeroko – jako sztukę generowania innowacyjnych, skutecznych rozwiązań, szukania nowych dróg prowadzących do osiągnięcia celów biznesowych.

Przed szkoleniem proponujemy klientom przeprowadzenie badania potrzeb. Podczas wywiadów zbieramy informacje dotyczące specyfiki organizacji. Pytamy o oczekiwania i o kryteria świadczące o powodzeniu pożądanej zmiany kompetencji pracowników i/lub liderów. Dzięki temu odpowiednio modyfikujemy program szkolenia, dostosowując go do potrzeb klienta.

Zarys programu

Cel główny: uwolnienie potencjału kreatywności.

 Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas szkolenia:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji i czas realizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

 

Korzyści dla uczestnika

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na nastepujące pytania:

Efekty szkolenia

Główny rezultat: kreatywność w rozwiązywaniu zadań i problemów związanych z celami biznesowymi organizacji.

Pozostałe zakładane efekty szkolenia to m.in.:

Po szkoleniu proponujemy klientom ewaluację efektów.

 

Kontakt:

tel: 502 568 636
@: szkolenia@naglesami.org.pl