Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

otwarta komunikacja

 

Potrzeba otwartej komunikacji

Brak otwartej komunikacji pionowej i poziomej prowadzi do szeregu negatywnych zjawisk w organizacji. Jeśli pracownicy i liderzy nie rozmawiają ze sobą, nie znają wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Prowadzi to do szeregu trudności związanych m.in. z odpowiednią realizacją delegowanych zadań. Poza tym, kiedy pracownicy nie wiedzą, co dzieje się na wyższych szczeblach organizacji, często zaczynają snuć domysły, czarne scenariusze, rozsiewać plotki. Powstaje zamęt i chaos. Równie ważna jest komunikacja między współpracownikami – zaburzona może generować konflikty i przekładać się na niższą jakość pracy.  

Nasze podejście

Wychodzimy z założenia, że skuteczna komunikacja nie polega wyłącznie na dystrybuowaniu informacji. Kluczem jest przekazywanie znaczeń, które generują pożądane działania. Realizując program szkolenia, szukamy odpowiedzi na pytanie, jak zaangażować pracowników w życie firmy. Trenujemy zarówno komunikację pionową (góra-dół, dół-góra), jak i poziomą, w tym prowadzenie trudnych rozmów. 

Przed szkoleniem proponujemy klientom przeprowadzenie badania potrzeb. Podczas wywiadów zbieramy informacje dotyczące specyfiki organizacji. Pytamy o oczekiwania i o kryteria świadczące o powodzeniu pożądanej zmiany kompetencji pracowników i/lub liderów. Dzięki temu odpowiednio modyfikujemy program szkolenia, dostosowując go do potrzeb klienta.

Zarys programu

Cel główny: pogłębienie umiejętności związanych z komunikacją w zespole.

Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas szkolenia:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji i czas realizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa. 

 

Korzyści dla uczestnika

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Efekty szkolenia

Główny rezultat: dwustronna komunikacja. 

Pozostałe zakładane efekty szkolenia to m.in.:

 Po szkoleniu proponujemy klientom ewaluację efektów. 

 

Kontakt:

tel: 502 568 636
@: szkolenia@naglesami.org.pl