Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

radzenie sobie ze stresem

 

Potrzeba skutecznego radzenia sobie ze stresem

Pracownicy i liderzy poddawani są szeregowi czynników wywołujących u nich napięcie. Nowe oczekiwania i wyzwania biznesowe, ciągłe zmiany, silna konkurencja na rynku pracy są w wielu branżach nieuniknione. Jeśli pracownik czy lider nie potrafi poradzić sobie z narastającym napięciem, z czasem zaczyna odczuwać długofalowe skutki stresu. Pogarsza się jego kondycja psychiczna i fizyczna, a tym samym słabnie kreatywność, zaangażowanie i efektywność pracy. Pojawiają się symptomy wypalenia zawodowego, które obecnie dotyka coraz więcej osób. Straty – zarówno dla organizacji, jak i pracownika / lidera – są niepowetowane.   

Nasze podejście

Umiejętności radzenia sobie ze stresem i adaptowania się do zmian stanowią kluczowe czynniki powodzenia wszelkich biznesowych inicjatyw. Kształtując je, koncentrujemy się nie tylko na treningu relaksacyjnym. Staramy się sięgnąć głębiej – do nieadaptacyjnych myśli i przekonań potęgujących napięcie związane z realizacją obowiązków zawodowych, do systemu wartości oraz nawyków, które utrudniają pracownikom i liderom efektywną pracę. 

Przed szkoleniem proponujemy klientom przeprowadzenie badania potrzeb. Podczas wywiadów zbieramy informacje dotyczące specyfiki organizacji. Pytamy o oczekiwania i o kryteria świadczące o powodzeniu pożądanej zmiany kompetencji pracowników i/lub liderów. Dzięki temu odpowiednio modyfikujemy program szkolenia, dostosowując go do potrzeb klienta.

Zarys programu

Cel główny: kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas szkolenia:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji i czas realizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

 

 Korzyści dla uczestnika

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Efekty szkolenia

Główny rezultat: efektywna praca w stresujących okolicznościach. 

Pozostałe zakładane efekty szkolenia to m.in.:  

Po szkoleniu proponujemy klientom ewaluację efektów.

 

Kontakt:

tel: 502 568 636
@: szkolenia@naglesami.org.pl​