Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

rozwój pracowników przez coaching

 

Potrzeba rozwoju pracowników

Pracownicy często mają poczucie, że obowiązki, które realizują, są oderwane od ich ścieżki kariery – narzucone „z góry” przez liderów skoncentrowanych wyłącznie na zysku. Nierzadko nie znają też strategii rozwoju organizacji, a tym samym nie utożsamiają się z jej celami. Zdarza się, że tracą z oczu sens swojej pracy – nie widzą korzyści, jakie płyną z niej dla firmy i dla nich samych. Brak wewnętrznej motywacji może prowadzić do spadku zaangażowania i lojalności wobec pracodawcy. 

Nasze podejście

Wychodzimy z założenia, że w budowaniu wewnętrznej motywacji do pracy istotną rolę odgrywa relacja z liderem. Naszym zdaniem prawdziwym wyzwaniem jest wyjście poza egzekwowanie wyników i skoncentrowanie się na towarzyszeniu pracownikom w rozwoju. Dlatego podczas szkolenia kształtujemy umiejętności coachingowe liderów. Wskazujemy, jak dbać o rozwój pracowników spójny z rozwojem organizacji. Podkreślamy znaczenie wewnętrznej motywacji do działania i zastanawiamy się, jak rozbudzić ją w podwładnych. Odwołujemy się do modeli i technik, które mogą okazać się pomocne m.in. podczas wspierania rozwoju pracowników w zmianie. 

Przed szkoleniem proponujemy klientom przeprowadzenie badania potrzeb. Podczas wywiadów zbieramy informacje dotyczące specyfiki organizacji. Pytamy o oczekiwania i o kryteria świadczące o powodzeniu pożądanej zmiany kompetencji pracowników i/lub liderów. Dzięki temu odpowiednio modyfikujemy program szkolenia, dostosowując go do potrzeb klienta.

Zarys programu

Cel główny: kształtowanie umiejętności coachingowych liderów.

Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas szkolenia:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji i czas realizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa. 

 

Korzyści dla uczestnika

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Efekty szkolenia

Główny rezultat: rozwój pracowników spójny z rozwojem organizacji.

Pozostałe zakładane efekty szkolenia to m.in.:

 Po szkoleniu proponujemy klientom ewaluację efektów. 

 

Kontakt:

tel: 502 568 636
@: szkolenia@naglesami.org.pl