Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

skuteczne przechodzenie przez zmiany

 

Potrzeba skutecznego przechodzenia przez zmiany

Zmiany stanowią nieodłączną część życia organizacji. Generują one szereg reakcji pracowników i liderów. Ich charakter zależy oczywiście od specyfiki, intensywności i znaczenia danej zmiany dla poszczególnych osób. Zdarza się, że pracownicy i/lub liderzy postrzegają zmianę np. jako stratę czy zagrożenie. Nierzadko zaprzeczają jej bądź stawiają czynny lub bierny opór wobec jej wdrożenia. Brak skutecznej komunikacji, odpowiedniego przywództwa i zarządzania, przejawiający się choćby w ignorowaniu lub agresywnym zwalczaniu takich postaw, może prowadzić do zablokowania zmiany i odbić się negatywnie na całej organizacji. 

Nasze podejście

Podczas szkolenia koncentrujemy się na zespole w zmianie. Odnosimy się m.in. do przywództwa, zarządzania i komunikacji, osadzając je w kontekście danej sytuacji. Diagnozujemy, gdzie zespół obecnie jest i gdzie chciałby być w zmianie. Zastanawiamy się, jak zaangażować pracowników oraz liderów w proces zmian. Prowadzący wspólnie z uczestnikami opracowują plan skutecznego, bezpiecznego przeprowadzenia zespołu przez zmianę w firmie klienta, uwzględniając jej specyfikę.

Przed szkoleniem proponujemy klientom przeprowadzenie badania potrzeb. Podczas wywiadów zbieramy informacje dotyczące specyfiki organizacji. Pytamy o oczekiwania i o kryteria świadczące o powodzeniu pożądanej zmiany kompetencji pracowników i/lub liderów. Dzięki temu odpowiednio modyfikujemy program szkolenia, dostosowując go do potrzeb klienta.

Zarys programu

Cel główny: przygotowanie do zmiany na poziomie osobistym i zespołowym.

Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas szkolenia:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji i czas realizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa. 

 

Korzyści dla uczestnika

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Efekty szkolenia

Główny rezultat: skuteczne, bezpieczne przejście zespołu przez zmianę. 

Pozostałe zakładane efekty szkolenia to m.in.: 

  Po szkoleniu proponujemy klientom ewaluację efektów. 

Kontakt:

tel: 502 568 636
@: szkolenia@naglesami.org.pl