Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

terminowość i planowanie zadań

 

Potrzeba terminowości i planowania zadań

Pracownicy i liderzy często cierpią na chroniczny brak czasu. Trudno jest im poradzić sobie z natłokiem napływających informacji, presją i piętrzącymi się obowiązkami. Długotrwałe zmęczenie i frustracja obniżają jakość realizowanych zadań i satysfakcję z pracy.  

Nasze podejście

Naszym zdaniem czas jest jednym z kluczowych zasobów w organizacji. Warto więc kształtować umiejętności sprzyjające podnoszeniu osobistej efektywności. Poczucie, że „zadania wymykają się z rąk”, a „czas przecieka przez palce” można zminimalizować za pomocą użytecznych technik, ułatwiających odpowiednie definiowanie celów, precyzyjne określanie zasobów potrzebnych do ich osiągnięcia czy eliminację zakłóceń. Warunkiem skuteczności wspomnianych technik jest jednak ich odpowiednie zastosowanie w praktyce, pozwalające na świadome osiąganie rezultatów.

Przed szkoleniem proponujemy klientom przeprowadzenie badania potrzeb. Podczas wywiadów zbieramy informacje dotyczące specyfiki organizacji. Pytamy o oczekiwania i o kryteria świadczące o powodzeniu pożądanej zmiany kompetencji pracowników i/lub liderów. Dzięki temu odpowiednio modyfikujemy program szkolenia, dostosowując go do potrzeb klienta.

Zarys programu

Cel główny: podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania sobą w czasie.

Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas szkolenia:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji i czas realizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

 

 Korzyści dla uczestnika

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Efekty szkolenia

Główny rezultat: sprawna organizacja czasu pracy.

Pozostałe zakładane efekty szkolenia to m.in.:

Po szkoleniu proponujemy klientom ewaluację efektów.

 

Kontakt:

tel: 502 568 636
@: szkolenia@naglesami.org.pl