Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

zarządzanie i przywództwo

 

Potrzeba zarządzania i przywództwa

Lęk przed sporami, chaosem czy nieefektywnością to codzienność liderów. Kierowanie zespołami wymaga szczególnych zdolności przywódczych oraz zarządczych. Jeśli uda się wypracować wspólne wartości i cele, zaangażować zespół oraz konsekwentnie realizować plan działania, prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu biznesowego może istotnie wzrosnąć. 

Nasze podejście

Podczas szkolenia koncentrujemy się na kluczowych kompetencjach liderów skupionych wokół przywództwa i zarządzania. Naszym zdaniem charyzma, inspirowanie do działania i wyznaczanie nowych kierunków rozwoju są równie ważne, co umiejętność skutecznego planowania, kierowania i oceny. Podkreślamy wartość równowagi – w wymiarze osobistym (work-life balance) i organizacyjnym. 

Przed szkoleniem proponujemy klientom przeprowadzenie badania potrzeb. Podczas wywiadów zbieramy informacje dotyczące specyfiki organizacji. Pytamy o oczekiwania i o kryteria świadczące o powodzeniu pożądanej zmiany kompetencji pracowników i/lub liderów. Dzięki temu odpowiednio modyfikujemy program szkolenia, dostosowując go do potrzeb klienta.

Zarys programu

Cel główny: rozwój kompetencji z zakresu przywództwa i zarządzania.

Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas szkolenia:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji i czas realizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

 

 Korzyści dla uczestnika

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Efekty szkolenia

Główny rezultat: zespoły kierowane przez skutecznych liderów. 

Pozostałe zakładane efekty szkolenia to m.in.: 

Po szkoleniu proponujemy klientom ewaluację efektów. 

 

Kontakt:

tel: 502 568 636
@: szkolenia@naglesami.org.pl