Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

Pracownia Różnic Indywidualnych

„Wszyscy się różnimy, ale to odmienności sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi" – z tej idei zrodziła się Pracownia Różnic Indywidualnych.

Oferta PRI obejmuje badania kompetencji miękkich za pomocą certyfikowanych testów i kwestionariuszy psychologicznych. Psychodiagnostyka służy pogłębieniu wiedzy na temat m.in. osobowości, temperamentu, inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych czy motywacji osiągnięć. Znajomość predyspozycji, mocnych i słabych stron zespołu, może być punktem wyjścia dla realizacji szkoleń, pozwala ponadto zidentyfikować obszary wymagające doskonalenia. Badania testowe można także powtórzyć po działaniach szkoleniowych, w celu sprawdzenia zmian, które zaszły w zespole.

Więcej informacji o Pracowni Różnic Indywidualnych można znaleźć na stronie: www.psychodiagnostyka-pri.pl